Επικαλύψεις choco cover & bianco cover Sweet Ice

Συσκευασία: Δοχείο 1 X 6 κιλά
προβολη

Επικάλυψη Princenton της Fugar

Συσκευασία: Κιβώτιο 2 Χ 6 κιλά
προβολη

Γλάσσα Real Cover της Fugar

Συσκευασία: Κιβώτιο 4 Χ 3 κιλά
προβολη

Stracciatella Glazes της Fugar

Συσκευασία: Κιβώτιο 4 Χ 3 κιλά
προβολη

Καθρέπτες Extra shine της Fugar

Συσκευασία: Κιβώτιο 4 X 3 κιλά
προβολη

Αμαρένα καρπός Toschi

Συσκευασία: Κιβώτιο 4 Χ 5,6 κιλά
προβολη

Μαρμελάδες ψησίματος Gran Canale

Συσκευασία: Κιβώτιο 2 Χ 3,5 κιλά
προβολη