Στρωτήρας σοκολάτας Prima FBM

Ο στρωτήρας Prima της FBM προσφέρει όλα τα οφέλη της τεχνολογίας του συνεχούς στρωσίματος της FBM.
Η PRIMA είναι η μικρότερη κάθετη μηχανή της FBM.
Με κάδο χωρητικότητας 10 κιλών, η PRIMA πληροί τις απαιτήσεις των μικρών ζαχαροπλαστείων τόσο για το ότι είναι οικονομικό μοντέλο όσο και για την πρακτικότητα του μεγέθους της.

Το μηχάνημα χειρίζεται ηλεκτρονικά και επιτρέπει τον καθορισμό παραμέτρων λειτουργίας εκτελώντας συνεχή διαδικασία στρωσίματος.
Η θέρμανση γίνεται μέσω θερμικής επαγωγής για διασφάλιση ακρίβειας, ενώ η διαδικασία του στρωσίματος γίνεται στη βιδωτή αντλία με αέριο, παρέχοντας μικρούς χρόνους εργασίας και ακρίβεια στη διατήρηση της θερμοκρασίας.

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό δοσομετρητή με ρύθμιση του χρόνου και των επαναλήψεων.

Η αυτόματη αναστροφή της βιδωτής αντλίας επιτρέπει το άδειασμα της σοκολάτας από το βιδωτό σωλήνα για να μειωθεί σε ελάχιστο χρόνο η επανεκκίνηση του κύκλου στρωσίματος.

Τεχνικά δεδομένα
Φωτισμός led για την ένδειξη της θερμοκρασίας (θέρμανση και στρώσιμο) Νυκτερινός κύκλος

Ηλεκτρονική δοσομετρική συσκευή

Αφαιρούμενη βίδα αντλίας

Περιλαμβάνεται επιφάνεια δόνησης

Ταινία επικάλυψης

Εξάρτημα στερέωσης (προαιρετικό) σε 2 μέρη συνολικού μήκους 1,360 mm, εξοπλισμένο με: χοάνη, καθαριστή, ανεξάρτητο κινητήρα για de-tailer, ρουλεμάν και μοχλό για χαρτί εκκίνησης, κάθετα ρυθμιζόμενο πιστολάκι, ρολό χαρτιού.