Βρύση σοκολάτας Mini – Mono FBM

προβολη

Στρωτήρας σοκολάτας Prima FBM

προβολη

Ψυκτικό τούνελ Climatico FBM

προβολη

Στρωτήρας σοκολάτας και επικαλυπτική Compatta FBM

προβολη

ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΗ UNICA της FBM

προβολη

Στρωτήρας σοκολάτας και επικαλυπτική Maestria FBM

προβολη

Επιτραπέζιος στρωτήρας σοκολάτας Aura FBM

προβολη

Στρωτήρας σοκολάτας και επικαλυπτική Proxima FBM

προβολη